Diplyana_PGHVT

Професия „Техник – технолог в хранително-вкусовата промишленост:
Специалности:
„Производство на захар и захарни изделия” с разширено изучаване на англ. език – 1 бр.
„Производство на месо, месни продукти и риба – с разширено изучаване на англ. език – 1 бр.
„Производство на месо, месни продукти и риба”- 1 бр.
„Производство на захар и захарни изделия” – 1 бр