ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС И УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ (с разширено изучаване на английски език)
НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА: 17.06.2013 Г.

 

 • Списъкът на училищата-гнезда може да видите ТУК в рубриката прием след VII-VIII клас
 • „Производство на месо, месни продукти и риба „
 • “ Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“
 • “ Производство на захар и захарни изделия ”
 • “ Производство и преработка на мляко и млечни продукти „

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ОСМИ КЛАС ( ПО ДОКУМЕНТИ ) – НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА : 03.07.2013 Г.

 • Производство на месо, месни продукти и риба
 • Производство на захар и захарни изделия

Балообразуващи предмети:

 • Химия – утроена оценка;
 • Биология;
 • Български език и литература

 

Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление за участие в класиране по образец на училището;

2. Копие на свидетелството за завършено основно образование;

3. Копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо, че специалностите за които кандидатстват не са противопоказни на здравословното им състояние.

 • Графика за кандидатстване след 7-ми и 8-ми клас, съгласно заповедта на Министъра, може да видите ТУК

We finished speech bootcamp and I collegepapers.co.uk was going to do elegant essay