Ръководство

1.Директор – Нели Стоянова  тел. 02/8229100

2.Пом.директор  инж.Нина Гарчева – тел. 02/8221374

Админстрация

1.Главен счетоводител  Малина Дичева

2.Завеждащ административна служба Венера Джонева

3.Домакин  Румяна Благоева

Учителски колектив

име предмети
Нели Стоянова  Икономика
инж.Нина Гарчева Технологично обзавеждане,Суровини и материали за производство на захар и захарни изделия
Гергана Кръстева Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда,Микробиология, Аналитична химия и физични методи
Елка Янкова Математика
Вера Шаламанова Български език и литература, Английски език
Мариола Огнянова Български език и литература, Руски език
Елена Георгиева Български език и литература, Информатика и Информационни технологии
Валентина Илчева История и цивилизация, Психология и логика, Етика и право, Философия, Свят и личност
Диляна Георгиева География и икономика, Предприемачество, Информационни технологии
Крум Попов Физическо възпитание и спорт
инж.Мария Димитрова Технология на специалността, Учебна и производствена практика
инж.Нина Иванова Процеси и апарати в ХВП, Учебна и производствена практика
инж.Албена Радомирова Технологично обзавеждане, Хигиена на храните и хранителното законодателство, Учебна и производствена практика
инж.Трендафилка Кънева Технология на специалността, Учебна и производствена практика
Цецка Цвяткова Физика и астрономия,Техническо чертане, Машинознание, Електротехника и електроника, Автоматизация на производството
Стефка Димитрова Английски език

From the larynx, air passes into the trachea, paper writer or windpipe, whose shape is maintained by rings of cartilage