Държавни квалификационни изпити 

1.Подаване на заявление за явяване на държавни изпит по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация както следва:

  • Сесия юни-юли – 10.05.2016 г.
  • Сесия септември – 02.09.2016 г.
  1. Дати на провеждане на държавни изпит по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация както следва:
  • Сесия юни-юли:
  • 07.06.2016 г. – за втора степен на професионална квалификация
  • 10.06.2016 г. – за трета и четвърта степен на професионална квалификация
  • Сесия септември – 09.09.2016 г.