Държавен план-прием за учебната 2017/2018 г. в ПГХВТ „Проф. Д-р Г. Павлов“, утвърден със Заповед № РД 09-1849/27.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Заповед №РД 01-145/28.03.2017 г. на Началника на РУО-София-град

и Заповед №298/ 29.03. 2017 г. на директора на ПГХВТ „Проф. Д-р Г. Павлов“:

След завършен VII клас – три паралелки:

–    Код  5410107 “Производство на захар и захарни изделия” с разширено изучаване на английски език.

1 паралелка – 26 ученици, срок на обучение – 5 години.

–    Код  5410104 “Производство на месо, месни продукти и риба” с разширено изучаване на английски език.

1 паралелка – 26 ученици, срок на обучение – 5 години.

–    Код  5410107 “Производство на захар и захарни изделия” – 0,5 и        Код  5410104 “Производство на месо, месни продукти и риба” – 0,5 без интензивно и без разширено изучаване на английски език, срок на обучение – 5 години.

След завършен VIII клас – две паралелки:

–           Код  5410107 “Производство на захар и захарни изделия” – 1 паралелка – 26 ученици, срок на обучение – 4 години.

–           Код  5410104 “Производство на месо, месни продукти и риба” – 1 паралелка – 26 ученици, срок на обучение – 4 години.

Задочна форма на обучение.

Код  5410104 “Производство на месо, месни продукти и риба” – 1 паралелка – 35 ученици, срок на обучение – 4 години.

Batch 2 winner the symphony by tepring e crocker I raise my arms and feel silence press into the hall write an essay by https://www.writemyessay4me.org/ behind me