ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

​НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

За предстоящата учебна 2022/2023 година Професионалнагимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ Модул 1. Изкуства Модул 2. Спорт В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат…