ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Етичен кодекс

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Проф. д-р Георги Павлов” ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  ПО ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ  „Проф. д-р Георги Павлов”, гр.София   Въведение Настоящият кодекс е създаден на основание чл.175,ал.1,2 и 3…

Прослушване за вокална група „Ключ Сол“ и фолклорен ансамбъл за народни песни „Изворче“.

На 16 октомври от 13:30 до 16:30 на 3-ти етаж в голяма сграда в кабинет 21 ще се проведе прослушване за вокална група „Ключ Сол“ и фолклорен ансамбъл за народни песни „Изворче“. Кандидатите трябва да подготвят за изпълнение една песен…