ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КОДОВЕ:

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КОДОВЕ:

Производство на захар и захарни изделия с разширено изучаване на англ. език-КОД: 0448. Производство на месо, месни продукти и риба с разширено изучаване на англ. език –  КОД: 0452. Производство на месо, месни продукти и риба”-НИНРИЧЕ- КОД: 3671.