ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Новини

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КОДОВЕ:

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КОДОВЕ:

Производство на захар и захарни изделия с разширено изучаване на англ. език-КОД: 0448. Производство на месо, месни продукти и риба с разширено изучаване на англ. език –  КОД: 0452. Производство на месо, месни продукти и риба”-НИНРИЧЕ- КОД: 3671.  

​НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

За предстоящата учебна 2022/2023 година Професионалнагимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ Модул 1. Изкуства Модул 2. Спорт В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат…