ПГХВТ д-р Г. Павлов

ВАЖНО!

От 16.03.2020 г. ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов “ премина на интерактивно дистанционно обучение.

Двата основни софтуерни продукта, които се използват са ZOOM Cloud Meetings и Google Classroom. Чрез тях се осъществяват конферентни разговори и видеоконференции. В реално време преподавателя води часове с учениците.

Също така има виртуални класни стаи, където се качват материали, занятия, тестове, домашни и се следи индивидуално за тяхното изпълнение.

В допълнение, училището използва още много други онлайн ресурси, като Уча.се, Microsoft Teams, Klett, Cambridge Bookshelf и др. 

Чрез изградената система учениците могат да работят, както и през компютър, така и през смартфон.

Скъпи ученици, Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г.

Скъпи ученици,
Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г. на Началника на РУО София-град, дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано.

От ръководството на ПГХВТ

Страници:«1234567...12»
Show MapHide Map