ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Дистанционно обучение

ВАЖНО!

От 16.03.2020 г. ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов “ премина на интерактивно дистанционно обучение. Двата основни софтуерни продукта, които се използват са ZOOM Cloud Meetings и Google Classroom. Чрез тях се осъществяват конферентни разговори и видеоконференции. В реално време преподавателя води часове с учениците.…