ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Доклади

Доклад първо тримесечие на 2021

Д О К Л А Д  Относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2021г.                           С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2021 г. по дейности, както следва:                              Дейност 326  – 1 196 004,00 лв.                             Дейност…