ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Доклади

Доклад трето тримесечие на 2020

Д О К Л А Д  Относно: получените и изразходвани средства към 30.09.2020г.                           С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2020 г. по дейности, както следва:                              Дейност 326  – 1 067 923,00 лв.                             Дейност 338…

Доклад относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2020г.

ПГХВТ „Проф.Д-р Георги Павлов” Д О К Л А Д  Относно: получените и изразходвани средства към 31.03.2020г.                           С Заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени разпределените бюджетни средства за 2020 г. по дейности, както следва:                              Дейност 326  –…