ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Училищен живот

Училищен живот

Училищен живот

Животът в училище е разнообразен, интересен и много вълнуващ! От практиката, през която нашите ученици минават, до екскурзиите и преходите; от базарите и доброволчеството до ученическия съвет и списание; от спортните прояви до културните мероприятия – ние сме отдадени във…