ПГХВТ д-р Г. Павлов

Училищен живот

Животът в училище е разнообразен, интересен и много вълнуващ! От практиката, през която нашите ученици минават, до екскурзиите и преходите; от базарите и доброволчеството до ученическия съвет и списание; от спортните прояви до културните мероприятия – ние сме отдадени във всичко, което правим, за да осигурим най-качественото обучение на нашите ученици и да им помогнем да се изградят като личности!

Ученическо списание „Стая 21. Открий себе си.“

Учническото списание „Стая 21. Открий себе си.” се издава от ученици за ученици. В себе си то събира талантите на училището, множество рисунки, фотографии, поезия и интервюта с интересни личности и на актуални теми. Следете ни за повече информация и броеве!

Стая 21. Брой 1
Страници:123»
Show MapHide Map