ПГХВТ д-р Г. Павлов

Ученическо списание „Стая 21. Открий себе си.“

Учническото списание „Стая 21. Открий себе си.” се издава от ученици за ученици. В себе си то събира талантите на училището, множество рисунки, фотографии, поезия и интервюта с интересни личности и на актуални теми. Следете ни за повече информация и броеве!

Стая 21. Брой 1

Ученически съвет

Ученическият съвет на училището е  създаден на 8.04.2020г. в гр.София. Представлява се от учениците от 8, 9, 10 и 11 клас. Всеки член на УС, който е излъчен от определен клас се избират след демократичен избор на съответния клас и става член на УС.

Основната цел, около която всички са се обединили е подобряване на диалога между ученик-учител и ученик-ученик, иновативни и оригинални идеи с цел развитие на вътрешната среда на училището и гласност на учениците.

Статия-на-УС-на-ПГХВТ

Народни танци

Ансамбълът за народни танци е една от най-големите гордости на училището. В него момичета и момчета усъвършенстват танцувалните си умения, забавляват се и изнасят представления за радост на всички в училище.

Страници:«123»
Show MapHide Map