ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Училищен живот

Ученическо списание „Стая 21. Открий себе си.“

Ученическо списание „Стая 21. Открий себе си.“

Учническото списание „Стая 21. Открий себе си.” се издава от ученици за ученици. В себе си то събира талантите на училището, множество рисунки, фотографии, поезия и интервюта с интересни личности и на актуални теми. Следете ни за повече информация и…

Ученически съвет

Ученически съвет

Ученическият съвет на училището е  създаден на 8.04.2020г. в гр.София. Представлява се от учениците от 8, 9, 10 и 11 клас. Всеки член на УС, който е излъчен от определен клас се избират след демократичен избор на съответния клас и…

Народни танци

Народни танци

Ансамбълът за народни танци е една от най-големите гордости на училището. В него момичета и момчета усъвършенстват танцувалните си умения, забавляват се и изнасят представления за радост на всички в училище.