ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Програма Еразъм ➕

Стартира европейски КД проект, чиято цел е да подкрепи професионалното образование.

ПГХВТ „Г.Павлов“ участва като партньор. F.A.S.T.E.S.T- “Хранително-вкусови и агро- индустриални училища към предприемачество чрез разкази и дигитални технологии” e Европейски проект, финансиран по програмата Еразъм ➕ проект  започнал през ноември 2015, обединяващ стабилно партньорство състоящо се от 10 организации и…