ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Скъпи ученици, Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г.

Скъпи ученици,
Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на Министъра на образованието и науката и писмо с изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г. на Началника на РУО София-град, дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учебното съдържание ще бъде преструктурирано.

От ръководството на ПГХВТ