ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ВАЖНО!

От 16.03.2020 г. ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов “ премина на интерактивно дистанционно обучение.

Двата основни софтуерни продукта, които се използват са ZOOM Cloud Meetings и Google Classroom. Чрез тях се осъществяват конферентни разговори и видеоконференции. В реално време преподавателя води часове с учениците.

Също така има виртуални класни стаи, където се качват материали, занятия, тестове, домашни и се следи индивидуално за тяхното изпълнение.

В допълнение, училището използва още много други онлайн ресурси, като Уча.се, Microsoft Teams, Klett, Cambridge Bookshelf и др. 

Чрез изградената система учениците могат да работят, както и през компютър, така и през смартфон.