В Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии  „Проф. д-р Георги Павлов“, гр. София е създадат организация и комисия по прием в VIII – ми клас. 

 Членовете на комисията ще  окажат съдействие на родителите и кандидатите за попълване на заявленията и онлайн кандидатстване на първо и трето класиране.

Заповядайте!