ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
НА 15.09.2020 ГОДИНА – ВТОРНИК, ЩЕ БЪДЕ
ОТ 10.00 ЧАСА В ДВОРА НА ПГХВТ „ПРОФ.
Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ“.