Считано от понеделник, 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г., образователният процес в ПГХВТ „Проф.д-р Георги Павлов“ – град София ще продължи да се осъществява под формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) за учители и ученици!

От ръководството