ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА КЪМ 02.08.2021Г.

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

КЪМ 02.08.2021Г.

ПРОФЕСИЯ – „ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“

 

КЛАС: Свободни места СПЕЦИАЛНОСТ:
8 а 1 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – АЕ   РЕ
8 б 14 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА, НИНРИЧЕ
8 в 14 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА, АЕ   РЕ
8 г 14 ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, НИНРИЧЕ
9 а 4 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – АЕ   РЕ
9 б 2 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА, АЕ   РЕ
9 в 2 ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ- НИНРИЧЕ
10 а 4 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – АЕ   РЕ
10 б 2 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА, НИНРИЧЕ
10 в 4 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ НИНРИЧЕ
11 а 3 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – АЕ   РЕ
11 б 3 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА- НИНРИЧЕ
12 а 0 ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – АЕ   РЕ
12 б 1 ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА- РИЧЕ
Самост. форма