ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ“, ГРАД СОФИЯ.

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КОДОВЕ:
1. Производство на захар и захарни изделия с разширено изучаване на англ. език-КОД: 0448.
2. Производство на месо, месни продукти и риба с разширено изучаване на англ. език – КОД: 0452.
3. Производство на месо, месни продукти и риба”-НИНРИЧЕ- КОД: 3671.