ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС


Прием след завършен VII клас

Класиране   Подаване на документи     Записване

I етап           05 – 07. 07. 2022                13 – 15. 07. 2022

II етап                                                         21 – 22. 07. 2022

III етап        26 – 27. 07. 2022                  01 – 02. 08. 2022

При балообразуването се включват оценките по Химия и Биология от свидетелството за основно образование.

Необходими документи:

  • Свидетелство за завършено основно образование;
  • Служебна бележка за резултатите от външното оценяване;
  • Медицинско свидетелство;
  • Заявление за участие в класирането, което може да се подаде по интернет или на място в ПГХВТ.