ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ НА ПГХВТ “ПРОФ.Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ”

С постановление на Министерския съвет № 993 от 08.1951г. в София е открито ново учебно заведение-Техникум по месото и месните продукти. То е първото училище в страната от този род. Създадено е по предложение на Марин Маринов-директор на колбасарска работилница,който е и първия директор на училището. Новото училище е настанено в две стари сгради на ул.”Хайдут Сидер”№10.

През първата учебна година техникума приема 78 ученика, които са разпределени в три специалности-месодобив, месопреработка и технически суровини. Училището е с 4-годишен срок на обучение след завършен седми клас. Две от класните стаи са пригодени да служат като пансион.

През учебната 1953-54г. започват да функционират различни извънкласни форми и е открита училищната библиотека.

270221_268461483280964_1197904767_n

През учебната 1958-1959г. в училището се обучават 60 ученика в две специалности, защото специалността Технически суровини е закрита.За практическата подготовка на учениците е открита и учебна работилница.
През учебната 1965-66г. става сливането на Техникума по месопреработка с Професионалното техническо училище, което подготвя кадри за месната промишленост. Приемът е в три специалности:”Технология на месопреработването” и ”Технология на месодобива” с 4-годишен срок на обучение и “Технология на месодобива и техническите суровини”с 2-годишен срок на обучение. В обучението на учениците е въведена практика.

През учебната 1969-1970г.в техникума е разкрита първата паралелка СПТУ по специалността “Технология на месопреработването”.

196929_268462946614151_696350354_n

По предложение на учителския колектив на ТХВП по случай 20-годишнината на техникума Народното събрание одобрява за патрон на училището проф. д-р Георги Павлов.
Учебната 1974-1975 г. ще остане в историята на техникума с откриването на нова паралелка СПТУ по специалността “Оператор в производството на млечни продукти” и прерастване на училището в СПТУ по хранителна промишленост.

През учебната 1977-78 г. е открита нова специалност “Техника и технология на алкохолните и безалкохолни напитки”, а през 1980-81г. ”Технология на захарта и захарните изделия”с 3-годишен срок на обучение.

През учебната 1988-89 г. в техникума са разкрити две нови специалности с 4-годишен срок на обучение: ”Техник-технолог в производство на мляко и млечни продукти”и “Техник-технолог в производство на захар и захарни изделия”. Увеличения брой паралелки с 4-годишен срок на обучение дава основание училището да придобие статут на техникум през 1990-91 учебна година.

547497_384889261638185_259386398_n

През учебната 1994-95г. е приет първият випуск на специалността “Технологичен и микробиологичен контрол в хранителната промишленост” за подготовка на лаборанти за хранително-вкусовата промишленост.
През 2003г. „Техникумът по хранително-вкусова промишленост“ се преименува в Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии.

 

As she’s doing her ee lessons, let her review the writing models and practice the basic essay parts