ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

”ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ”

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ в хранително-вкусовата промишленост

СПЕЦИАЛНОСТ ”ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ ” (презентация)

През целия учебен процес учениците се запознават със съвременните технологии за производство на захарни изделия, съобразени с европейските изисквания, и усвояват умения за работа в екип. 

Те изучават:

  • суровините за производство на захар и захарни изделия
  • организация и провеждане на технологичните процеси,
  • осъществяване на технологичен и микробиологичен контрол при производство на захарни изделия,
  • естетика и дизайн на изделията и опаковките

Получават умения за машинно и ръчно формоване на различни видове шоколадови бонбони, за обслужване на машини, апарати и съоръжения за производство на шоколад и вафли, за съставяне рецептури на захарни изделия и разработка на нови асортименти.

Учениците получават професионална квалификация в големите водещи фирми и намират успешна реализация там след завършване на образованието си.

Базови предприятия:

Writers easy self-promotion https://justdomyhomework.com/ techniques to toot your own horn