ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

„ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ в хранително-вкусовата промишленост 

СПЕЦИАЛНОСТ  „ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”  (презентация)

Първата паралелка „Оператор в производството на млечни продукти” с 3 годишен срок на обучение е разкрита през далечната 1974-75 учебна година. През учебната 1988-89 г. започва прием на  ученици и по специалността  ”Техник – технолог в производство на мляко и млечни продукти” с 4 годишен срок на обучение.

По време на обучението учениците изучават състава на млякото и ролята му като незаменима храна за всички възрасти, запознават се с технологията на производство на традиционните млечни продукти – кисело мляко, сирене, кашкавал, млечните десерти – сладоледи, детски млечни храни и много други полезни, вкусни и здравословни млечни изделия, научават за  видовете млечно-кисели бактерии и огромното им значение за качеството на продуктите и за здравето на човека.

 

Чрез тази специалност учениците получават професионална квалификация във водещи фирми за производство на мляко и млечни продукти, овладяват  професията в реална работна среда, получават  трудови навици, научават   се да работят с колеги и началници, да взимат решения и да носят отговорност.

Голяма част  от завършилите се реализират в предприятия, в които се провеждат практическите занятия като :

  • Технолози
  • Оператори на машини
  • Специалисти по качеството

Завършилите ученици получават трета степен на професионална квалификация  –   Техник-технолог в производството на мляко и млечни продукти.

 

Базово предприятие:

КАБИНЕТ МЛЯКО