ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

“ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА”

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ


СПЕЦИАЛНОСТ: “ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА”
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

Училището е създало традиционни връзки с предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които предоставят материалната си база за практическо обучение и дават възможност за включване на учениците в реалния производствен процес.

Учениците се запознават със суровините, технологията на производство  и рецептурите за различни видове  месни продукти и деликатеси, технологичния и микробиологичен контрол на производството. Участват в управлението на

  • кутер и волф машини,
  • пълначки за колбаси,
  • сушилни,
  • опаковъчни машини.

Учениците получават професионална квалификация в големите водещи фирми, притежаващи сертификат за износ на продукцията си в Европейския съюз.

Те се реализират много успешно на различни позиции в месопреработвателни предприятия, хранителни магазини, заведения и хотели.

Завършилите ученици получават трета степен на професионална квалификация  –   Техник-технолог  в производството на  месо, месни продукти и риба.

Засиленото обучение по английски език и изучаването на икономически и технически английски  дават възможност за явяване на изпит за получаване на сертификат за работа в англоезични държави, където завършилите  месопреработка са особено търсени  специалисти.

 Базови предприятия:

  • “ Максимум 69″ ООД

КАБИНЕТ МЕСО