ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

ПРОФЕСИЯ: ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
СПЕЦИАЛНОСТИ:
  • ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
  • ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА
  • ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ
ПРИ БАЛООБРАЗУВАНЕТО СЕ ВКЛЮЧВАТ ОЦЕНКИТЕ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ“
КЛАСИРАНЕ      ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ            ЗАПИСВАНЕ
I ЕТАП                     08.07. – 10.07.2024                            15.07.-17.07.2024
II ЕТАП                                                                                 22.07.-24.07.2024
III ЕТАП                 26.07.-29.07.2024                                 31.07.-01.08.2024
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
  • СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ
  • МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО
  • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ПО ИНТЕРНЕТ ИЛИ НА МЯСТО В ПГХВТ
PGHVT PGHVT_1