ПГХВТ д-р Г. Павлов

Изберете професионалната си квалификация при нас!

Учениците, които завършват ПГХВТ, се реализират като:

* Специалисти по качество в производството на храни и напитки

* Дистрибутори на храни и напитки

* Управители на фирми

* Оператори на машини за храни и напитки

Училището повече от 60 години подготвя кадри за хранително-вкусовата промишленост!

Специалности:

Производство на месо, месни продукти и риба

Производство и пререботка на мляко и млечни продукти

Производство на захар и захарни изделия

Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

Проекти:

„Ученически и студентски практики”

"Създаване на достъпна архитектурна среда"

"ИКТ в образованието"

Show MapHide Map