ИМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

“ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ „;
 
 
“ ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА „;
 
 
“ ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ИЗДЕЛИЯ „