ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛ

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И РОДИТЕЛИ,
НА 06.12.2021 Г. /понеделник/ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПРИСЪСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС В ПГХВТ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ“.
В училището е създадена необходимата организация за провеждане на тестване за COVID-19 веднъж седмично за всички ученици, които са пожелали и удостоверили това с декларация.
За учениците със специални образователни потребности тестването се извършва в училището или в домашни условия.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО