ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ПЛАН ПРИЕМ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И КОДОВЕ:

  1. Производство на захар и захарни изделия с разширено изучаване на англ. език-КОД: 0448.
  2. Производство на месо, месни продукти и риба с разширено изучаване на англ. език –  КОД: 0452.
  1. Производство на месо, месни продукти и риба”-НИНРИЧЕ- КОД: 3671.
1