ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В ПТХВТ „ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ПАВЛОВ“ Е НА 15.09.2023 Г. – 10.00 ЧАСА В ДВОРА НА ГИМНАЗИЯТА