ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

СПЕЦИАЛНОСТИ

Училището е създало традиционни връзки с предприятия от хранително-вкусовата промишленост, които предоставят материалната си база за практическо обучение и дават възможност за включване на учениците в реалния производствен процес.

Учениците получават професионална квалификация в големите водещи фирми, притежаващи сертификат за износ на продукцията си в Европейския съюз.

Партньори:

  • “ Тандем – В“
  • “ Максимум 69″ ООД 
  • “ КОДАП“ ЕООД 
  •  „Анимекс – 98“
  • „Нестле – България“

 

  • Производство на месо, месни продукти и риба

  • Производство и преработка на мляко и млечни продукти (презентация)

  • Производство на захар и захарни изделия (презентация)

  • Производство на алкохолни и безалкохолни напитки

What could be done to attract more students