ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

ЕКИП

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Росица Попова – ДИРЕКТОР

Виолета  Славейкова – ЗДУД

Милен   Смиленски – РНИКТ и старши учител БЗО и ХООС

Йордан  Георгиев – РНИКТ и учител Английски език

Елена  Георгиева  – старши учител БЕЛ 

Мария  Терпан – учител БЕЛ 

Белиана Белчева – учител БЕЛ и Руски език 

Елка  Вукова – Футлева – старши учител Математика

Николай  Костов   – старши учител Математика и ИТ 

Ваня  Станкова  – учител ИТ

Елена  Татарова – учител АЕ 

Стефка  Димитрова  – учител АЕ 

Валентина  Илчева  – старши учител ИЦ и Философски цикъл

Емил  Кръстев – старши учител Философски цикъл

инж. Цецка Цвяткова  – старши учител ФА и Специални предмети

инж. Димитър  Корунчев – учител ХООС и Специални предмети

Диляна  Георгиева – старши учител ГИ

Александър  Димитров – старши учител ФВС          

Ангел  Аврамов – учител ФВС

инж. Димитрина Йоцова – учител специални предмети            

инж. Илиана  Танева  – старши учител специални предмети                        

инж. Мария  Димитрова  –  старши учител практическо обучение              

инж. Нина  Иванова – Тодорова – старши учител практическо обучение           

инж. Трендафилка  Кънева – старши учител практическо обучение              

инж. Албена  Радомирова – старши учител практическо обучение            

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Десислава Георгиева – Главен счетоводител

Силва Йорданова – Завеждащ административна служба                 

Румяна  Благоева – Домакин            

Надежда  Ангелова – Хигиенист                  

Румяна Кунчева – Хигиенист  

Анета Гешева – Хигиенист             

Ставри Ставрев – Портиер