ПГХВТ "Професор д-р Георги Павлов" – София

Пед. състав и администрация

Педаг.персонал

НЕЛИ           ВАСИЛЕВА       СТОЯНОВА – ДИРЕКТОР

Виолета        Атанасова      Славейкова – ЗДУД

АЛЕКСАНДЪР     ДИМИТРОВ       ДИМИТРОВ – СТАРШИ УЧИТЕЛ-ФВС          

Инж.Албена       Атанасова      Радомирова – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ             

Ангел          Начев          Аврамов – УЧИТЕЛ-ФВС                 

Белиана        Василева       БЕЛЧЕВА   – УЧИТЕЛ – РЕ и БЕЛ               

Валентина      Василева       Илчева  – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ                 

Ваня           Георгиева      Станкова  – УЧИТЕЛ – ИТ                      

Диляна         Иванова        Георгиева – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА               

Инж.Димитрина     Славчева       Йоцова – УЧИТЕЛ – СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ              

Инж.Димитър       Георгиев       Корунчев – УЧИТЕЛ – СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ  

Елена          Георгиева      Георгиева  – СТАРШИ УЧИТЕЛ – БЕЛ            

Елена          Ивайлова       ТАТАРОВА – УЧИТЕЛ – АЕ                

Елка           Янкова         Вукова – Футлева – СТАРШИ УЧИТЕЛ – МАТЕМАТИКА       

Емил           Иванов         Кръстев – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ             

Инж.Илиана        Василева       Танева  – СТАРШИ УЧИТЕЛ – СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ             

Йордан         Георгиев       Георгиев   – УЧИТЕЛ – АЕ             

Инж.Мария        Николова       Димитрова  –  СТАРШИ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ              

Мария          Степановна     Терпан – УЧИТЕЛ – БЕЛ                 

Николай        Георгиев       Костов   – СТАРШИ УЧИТЕЛ – МАТЕМАТИКА и ИТ                

Инж.Нина           Георгиева      Иванова – Тодорова – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ           

Росица         Костадинова    Попова  – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ХИМИЯ и БИОЛОГИЯ             

Стефка         Александрова   Димитрова  – УЧИТЕЛ – АЕ             

Инж.Трендафилка    Тенева         Кънева – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ                 

Инж.ЦЕЦКА         ПЕТКОВА        ЦВЯТКОВА  – СТАРШИ УЧИТЕЛ – ФИЗИКА и СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ             

Непедагогически персонал

Венера         Методиева      Джонева – ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА                 

Десислава      Атанасова      Георгиева – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Румяна         Тодорова       Благоева – ДОМАКИН           

Житава         Лазарова       Аркова – ЧИСТАЧКА                  

Йорданка       Стайкова       Тенева – ЧИСТАЧКА

Надежда        Василева       Ангелова  – ЧИСТАЧКА             

Митко          Тодоров        Миланов – РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА        

Общо: 32 служители