Ръководство

1.Директор – Нели Стоянова  тел. 02/8229100

2.ЗДУД  Виолета Славейкова – тел. 02/8221374

Админстрация

1.Главен счетоводител – Десислава Георгиева

2.Завеждащ административна служба –Венера Джонева

3.Домакин – Румяна Благоева

Списък служители

Педагогически персонал 

НЕЛИ              ВАСИЛЕВА          СТОЯНОВА   – ДИРЕКТОР

Виолета           Атанасова         Славейкова  – ЗДУД 

Албена            Атанасова         Радомирова – Старши чител практическо обучение

Ангел             Начев             Аврамов    – Учител ФВС

Валентина         Василева          Илчева     – Старши учител по История, философия

Василка           Неделчева         Татарева   – Учител по АЕ

Диляна            Иванова           Георгиева   – Старши учител по география, икономика

Димитрина         Славчева          Йоцова      – Учител теоретично обучение ХВП

Димитър           Георгиев          Корунчев    – Учител теоретично обучение ХВП

Елена             Георгиева         Георгиева   – Старши учител по БЕЛ

Елена             Ивайлова          ТАТАРОВА    – Учител по АЕ

Елка              Янкова            Вукова – Футлева – Старши учител по математика

Ивелина           Димитрова         Минчева          – Старши учител по ИТ, информатика и математика

Йордан            Георгиев          Георгиев   – Учител по АЕ

Красимира         Иванова           Байчева    – Старши учител по АЕ

Мария             Николова          Димитрова  – Старши учител практическо обучение

Мария             Степановна        Терпан     – Старши учител по БЕЛ и РЕ

Нина              Георгиева         Иванова – Тодорова – Учител практическо обучение

Росица            Костадинова       Попова  – Старши учител по биология и химия

Трендафилка       Тенева            Кънева  – Старши учител практическо обучение

Цецка             Петкова           Цвяткова – Старши учител теоретично обучение

 

Непедагогически персонал 

Венера            Методиева         Джонева   – Завеждащ административна служба и касиер

Десислава         Атанасова         Георгиева – Главен счетоводител

Екатерина         Златкова          Тасева    – Главен счетоводител

Житава            Лазарова          Аркова    – Хигиенист

Йорданка          Стайкова          Тенева    – Хигиенист

Митко             Тодоров           Миланов   – Работник поддръжка

Надежда           Василева          Ангелова  – Хигиенист

Румяна            Тодорова          Благоева  – Домакин

Общо: 29 служители